ארכיון חודשי: מרץ 2013

הרצאה במשרד להגנת הסביבה

מטבע הדברים, לרשויות יש השפעה עצומה על היכולת שלנו לקדם את תחום הצריכה השיתופית בישראל. כחלק מסבב ההרצאות הנוכחי, היום ביקרתי במשרד להגנת הסביבה והעברתי סדנת העשרה בנושא לצוות הניהול של מחוז חיפה.